Top
Miyuu Sawai
Rika Izumi
Keiko Kitagawa
Mew Azama
Ayaka Komatsu
Rina Koike
Aya Sugimoto
Chieko Kawabe-Ochi
Alisa Yuriko Durbrow

AFFILIATES
Fuck Yeah BSSM Boys
1 of 536 »
16 hours ago . 20 notes - via itsumo-keikok
- Keiko Kitagawa - Gifs - Commercials - Endorsement: Allie - Year: 201417 hours ago . 5 notes - via fuckyeahazamamew
- Mew Azama - Fashion Modeling - Online Catalog - Year: 201417 hours ago . 42 notes - via ladydynamitez
- Keiko Kitagawa - Gifs - Movies - Hitsudan Hostess - Year: 200818 hours ago . 41 notes - via itsumo-keikok
- Keiko Kitagawa - Gifs - Commercials - Endorsement: Allie - Year: 2014eigapedia:

From Dakishimetai: Shinjitsu no Monogatari (out Feb 1, 2014)

18 hours ago . 65 notes - via eigapedia
- Keiko Kitagawa - Ryo Nishikido - Edits - Movies - Dakishimetai - Year: 201418 hours ago . 4 notes - via fuckyeahazamamew
- Mew Azama - Fashion Modeling - Online Catalog - Year: 2014licoricewall:

北川景子 (Keiko Kitagawa): CITIZEN XC 2014SS catalog (scan)

19 hours ago . 26 notes - via licoricewall
- Keiko Kitagawa - Endorsement: Citizen XC - Year: 2014itsumo-keikok:

Kanebo SALA 2014 campaign (15s)  

19 hours ago . 8 notes - via itsumo-keikok
- Keiko Kitagawa - Commercials - Endorsement: SALA - Year: 2014From Ayaka Komatsu’s 2004 idol DVD, “Megami no Chu!”

19 hours ago . 18 notes - via kyaa-kyaa-red
- Ayaka Komatsu - Idol DVD - Gifs - Idol DVD: Megami no Chu - Year: 200420 hours ago . 30 notes - via itsumo-keikok
- Keiko Kitagawa - Gifs - Commercials - Endorsement: Allie - Year: 2014